Vtg Mid Century

Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter

Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter

Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter. Has some crazing to the glaze with some discoloration.
Vtg Mid Century Modern Lagardo Tackett Ken Fujita 11 1/4 Ceramic Fish Platter